Kích thước / Trọng lượng

Xấp xỉ 137 x 43 x 30mm / 120g

Màu sắc

Xanh lam và hồng

Vật chất

Silicone, PPSU, ABS, PP

Máy móc

DC5V 5W

Các tiêu chuẩn đã thực hiện

GB 4706,1, GB 4706,9